Instytut Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

Aktualności :

Rekrutacja na studia


rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 r.


Drogi Kandydacie!


W celu ukończenia rekrutacji należy:

1. Wybrać tryb studiowania, wybór specjalności nastąpi po ukończeniu pierwszego roku studiów.

2. Dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto w wysokości 600 zł (wg przelewu, możliwa jest szybka płatność online).                                       

3. Wgrać zdjęcie legitymacyjne do systemu

3. Wydrukować i podpisać: 

  • dwa egzemplarze umowy edukacyjnej (umowę należy parafować na każdej stronie),
  • regulamin studiów w Instytucie Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku (regulamin należy parafować na każdej stronie),
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie dt. wizerunku,
  • oświadczenie dt. praw autorskich.

4. Podpisane dokumenty wraz z: 

  • 1 zdjęciem legitymacyjnym (3,5cm x 4,5cm),
  • kserokopią świadectwa dojrzałości oraz jego oryginałem do wglądu,

 

należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres:

 Instytut Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

ul. Mangalia 4 

02-758 Warszawa

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Uczelni  tel. + 48 888 333 585

 

 


   
Do góry