Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

Aktualności :

Rekrutacja na studia


na rok akademicki 2022/2023


rozpoczyna się 01 kwietnia 2022 r.


Drogi Kandydacie!


W celu ukończenia rekrutacji należy:

1. Wybrać kierunek i tryb studiowania.

2. Dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto ( wg przelewu, możliwa jest szybka płatność dotpay).                                                                    

3. Wgrać zdjęcie legitymacyjne do systemu

3. Wydrukować i podpisać: 

  • dwa egzemplarze umowy edukacyjnej (umowę należy parafować na każdej stronie oraz pod oboma oświadczeniami),
  • regulamin studiów w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych (regulamin należy parafować na każdej stronie),
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie dt. wizerunku,
  • oświadczenie dt. praw autorskich.

4. Podpisane dokumenty wraz z: 

  • 1 zdjęciem legitymacyjnym (3,5cm x 4,5cm),
  • kserokopią świadectwa dojrzałości oraz jego oryginałem do wglądu,

 należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres:


  Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku 

ul. Mangalia 4 

02-758 Warszawa


 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Uczelni  tel. + 48 22 299 00 63


   
Do góry