Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

Aktualności :

Drogi Kandydatcie !

W celu ukończenia rekrutacji:

1. Wybrać kierunek i tryb studiowania

2. Dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto (wg przelewu, możliwa jest szybka płatności Dotpay)

3. Wgrać zdjęcie legitymacyjne do systemu (format jpg)

4. Wydrukować i podpisać:

  • dwa egzemplarze umowy edukacyjnej ( umowę należy parfować na każdej stronie oraz pod oboma oświadczeniami)
  • regulamin studiów w Instytucie Mediów i Nauk społecznych ( regulamin należy prafować na każdej stronie)
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie dt. wizerunku
  • oświadczenie dt. praw autorskich
  • kartę wzoru podpisu (podpis w ramce) nie trzeba wpisywac numeru albumu

5. Podpisane dokumenty w raz z:

  • 1 zdjęciem legitymacyjnym (3,5cm x 4,5cm)
  • kserokopią świadectwa dojrzałości oraz jego oryginałem do wglądu

należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjne na adres

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

ul. Mangalia 4

02-758 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Uczelni  tel. +48 22 299 00 63

 

 


 
 

Rekrutacja na studia


na rok akademicki 2021/2022


rozpoczyna się 01 kwietnia 2021 r.


   
Do góry